Εκτύπωση

Κοιμητήριο ἢ κλίβανος;

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Πολύς θόρυβος καί πάλι γιά τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Ὁ θάνατος ἑνός ἠθοποιοῦ ἔγινε ἀφορμή νά φωνασκήσουν ἀνόητα κατά τῆς Ἐκκλησίας, πού φυσικά δέν συμφωνεῖ οὔτε μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ ἠθοποιοῦ, οὔτε μέ τόν τρόπο τῆς ταφῆς του (ἐπιθυμία του ἡ πολιτική κηδεία καί ἡ ἀποτέφρωσις τοῦ σώματός του).
Ἀλλοίμονο, ἄν ἡ Ἐκκλησία προσαρμόζεται κάθε φορά στά καπρί­τσια ἀνωμάλων καί ἀθέων! Ἐπειδή ὑπάρχει κίνδυνος καί χριστιανοί νά ἐπηρεασθοῦν στά περί… ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί ἄλλων φλιναφημάτων, ἄς ἀναφέρουμε τά ὅσα πρεσβεύει ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ἱερότητα τοῦ ἀν­θρωπίνου σώματος:

Οἱ κεκοιμημένοι δέν στακτοποιοῦνται, ἀλλά τακτοποιοῦνται μέ ὅλο ἐκεῖνο τό σεβασμό, πού βλέπουμε ὄχι μόνο πρός τό νεκρό Σῶμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί πρός κάθε νεκρό ἀνθρώπινο σῶμα (Πράξ. θ´ 37).

Ἡ ἀγάπη στόν ἀδελφό μας, πού ἔφυγε πρίν ἀπό μᾶς, ἐπιβάλλει τιμή στό σῶμα του, πού εἶναι γιά τό κοιμητήριο, ὄχι γιά τόν κλίβανο.