IerosNaos h3
bottom2.jpg
LeitourgikiZoi h3
bottom2.jpg
PnevmatikiDiakonia
bottom2.jpg
Keimena
bottom2.jpg
Eikona h3
bottom2.jpg

γαπητοί γονες,

 

           Ἡ χαρά σας εναι μεγάλη καθώς τοιμάζεστε γιά τή βάπτιση το παιδιο σας. Κι λες ο χαρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω πό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους, τόν νάδοχο, τό νομα, τό τραπέζι. χετε μως σκεφτε, σο πλησιάζει μέρα, τή βάπτιση χι σάν κοινωνικό γεγονός λλά ς Μυστήριο τς κκλησίας;
Κύριός μας ησος Χριστός βεβαιώνει τι: «ποιος δέν γεννηθεπό τό νερό κι πό τό Πνεμα, δέν μπορε νά μπε στή Βασιλεία το Θεο» (ω. 3,5) γιατί « πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται» (Μάρκ. 16,16). Τό Βάπτισμα δέν εναι μιά συμβολική τελετή λλά να γεγονός μέ παρξιακές διαστάσεις.   
         Στή βάπτιση θά γεννηθε
πραγματικά τό παιδί σας! κε, στήν κολυμβήθρα, τήν πνευματική μήτρα τς κκλησίας, παλαιός νθρωπος τς φθορς θά πεθάνει καί θά πορριφθε, γιά νά ναγεννηθε νέος τς φθαρσίας πως πέθανε καί ναστήθηκε Χριστός. κε τό παιδί σας θά νσωματωθε στό σμα το Χριστο πού εναι κκλησία, πως να κλαδί μπολιάζεται στόν κορμό το δένδρου. Θά γίνει ναός το Θεο γιατί τό γιο Πνεμα μέ τά χαρίσματά του θά κατοικήσει πλέον μέσα του. πό κείνη τήν μέρα τό νομά του θά γραφτε στό βιβλίο τς ζως, προορισμένο γιά τήν αωνιότητα! νας γγελος θά τό συνοδεύει πλέον σέ λη του τή ζωή χώριστος σύντροφός του σέ κάθε στιγμή καί καμιά δαιμονική νέργεια δέν θά εναι σέ θέση νά τό βλάψει. Θεός θά κούει προσεκτικά τίς προσευχές του καί τό βλέμμα του θά εναι διαρκς στραμμένο πάνω του μέ διαίτερη φροντίδα.
Στά χέρια σας, πλέον, δέν θά κρατ
τε πλά τό παιδί σας, πού ναμφίβολα εναι να νεκτίμητο δρο το Θεο σέ σς, λλά μιά ζωντανή εκόνα το Θεο· να μελλοντικό πολίτη τς Βασιλείας τν ορανν.
       Χαρε
τε, λοιπόν, μαζί μέ τό παιδί σας ατήν τήν προσωπική του Πεντηκοστή πως ο πρώτοι πιστοί, οποοι, ταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη στό περο τς ερουσαλήμ, «κατενύγησαν τ καρδί» (Πράξ. 2,37)· γέμισε καρδιά τους μέ ερό δέος, συγκίνηση καί κατάνυξη! Γιατί ατό πού ξωτερικά μοιάζει μέ να συνηθισμένο λουτρό πού κάνετε καθημερινά στό παιδί σας, εναι να μεγαλειδες παρξιακό γεγονός μέ αώνια προοπτική. τσι μως συμβαίνει μέ λα τά μυστήρια: μέσα πό πλά λικά στοιχεα κα συνηθισμένες πράξεις νεργε δύναμη το Θεο, πού νακαινίζει καί χαριτώνει μς τούς νθρώπους. ρκε νά πιστέψουμε καί νά κζητήσουμε τή σωστική χάρη το Κυρίου.

Π Ο Υ   Θ Α   Γ Ι Ν Ε Ι   Η   Β Α Π Τ Ι Σ Η ;

     Μά πολλο παρά στό πνευματικό σας σπίτι, τόν ερό Ναό τς νορίας σας στά ρια τς ποίας κατοικετε! Θά εναι μεγάλη χαρά γιά τό παιδί σας, καθώς θά μεγαλώνει καί θά κινεται στούς χώρους το Ναο, νά γνωρίζει τι κε βαπτίστηκε· κεναγεννήθηκε πνευματικά. Θά συνδεθε μέ τόν ερό χρο καί συναισθηματικά, πως λλωστε λοι μας συνδεόμαστε μέ τόν τόπο πού γεννηθήκαμε. 
Γι
ατό καί δέν πρέπει νά γίνονται βαπτίσεις σέ λλες νορίες. Πολύ περισσότερο δέν πιτρέπεται νά γίνονται βαπτίσεις σέ παρεκκλήσια διωτικά παρεκκλήσια «κτημάτων». Στήν νορία σας τηρεται Μητρο βαπτίσεων ππου θά ξυπηρετηθετε ταν παραστενάγκη.

Π Ο Τ Ε   Θ Α   Γ Ι Ν Ε Ι   Η   Β Α Π Τ Ι Σ Η ;

     Τό Βάπτισμα στήν πρώτη κκλησία τελετο τήν Κυριακή στή διάρκεια τς θείας Λειτουργίας. τσι, συμμετεχε λο τό κκλησίασμα καί χι μόνο κάποιοι συγγενες καί φίλοι. ργότερα -μέ τήν λλαγή συνθηκν ζως- τό Βάπτισμα ποσπάσθηκε πό τή θεία Λειτουργία καί γίνεται ξεχωριστά καί λλες μέρες καί περιορίστηκε σέ οκογενειακό γεγονός. στόσο, πλέον κατάλληλη μέρα γιά να μυστήριο χαρς, πως εναι τό Βάπτισμα, παραμένει ἡ Κυριακή.                              
• Μήν
ναβάλλετε τή βάπτιση το παιδιο σας. Φροντίστε νά εναι μικρό, λίγων μηνν, γιά νά μή στερεται τή χάρη το μυστηρίου. Γιά νά μή φοβηθε τήν ρα το βαπτίσματος, λλά νά συνεργαστε μέ τόν λειτουργό.
• Θά π
τε στόν Ναό τς νορίας σας καί θά καθορίσετε μέ τόν φημέριο τήν μέρα καί τήν ρα το μυστηρίου, προσκομίζοντας καί τό σχετικό ντίγραφο τς Ληξιαρχικς Πράξης Γεννήσεως το παιδιο.
παραίτητη προϋπόθεση γιά τήν τέλεση το Μυστηρίου εναι συμφωνία καί παρουσία καί τν δύο γονέων το παιδιο.

Η   Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α

       Συνήθως ο φροντίδες πού πορροφον λο τό νδιαφέρον φορον τίς προετοιμασίες γιά πολύ δευτερεύοντα ζητήματα καί μς διαφεύγει προετοιμασία γιά τό διο τό Μυστήριο. Προετοιμαστετε γιά τό μεγάλο γεγονός. μβαθύνετε στό νόημα το Μυστηρίου μέσα πό τήν νάγνωση νός πό τά τόσα ξιόλογα βιβλία πού κυκλοφορον. Προσευχηθετε θερμά γιά τόν κορυφαο ατό σταθμό τς ζως το παιδιο σας. πιδιξτε νά ξομολογηθετε στόν πνευματικό σας καί τοιμαστετε νά κοινωνήσετε στή θεία Λειτουργία κείνης τς μέρας. πρώτη κκλησία ριζε ς μέρα νηστείας τήν παραμονή το Βαπτίσματος.

Ο   Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ

       Ὁ ρόλος του δέν εναι πλά νά φροντίσει γιά τά πρακτικά ζητήματα νά κάνει δρα στό παιδί γιά νά δημιουργήσουμε κοινωνικές σχέσεις. παρουσία του εναι οσιαστική καί παραίτητη. γγυται στήν κκλησία γιά τόν νεοφώτιστο καί τήν πρόοδό του στήν πίστη.
Στίς περιπτώσεις το
νηπιοβαπτισμο, ναπληρώνει τήν λλειψη βούλησης το νηπίου, μολογε πίστη ξ νόματός του, λείφει μέ τό καθαγιασμένο λάδι, πού λειτουργός θά ρίξει στίς παλάμες του, τό κεφάλι το παιδιο καί λο του τό σμα. ναλαμβάνει τήν ποχρέωση νά συμπράξει μαζί μέ τούς γονες στή χριστιανική νατροφή το παιδιο.
τσι, νάδοχος δέν μπορε νά εναι λλόθρησκος λλου δόγματος (Ρωμαιοκαθολικός, Προτεστάντης κ..), νθρωπος πού ρνεται τήν ρθόδοξη πίστη καί μολογεθεΐα. άν εναι γγαμος, φείλει πωσδήποτε νά χει τελέσει θρησκευτικό γάμο. πίσης, νά χει καί τήν κατάλληλη λικία, δηλ. ἄνω τῶν 14 ἐτῶν.      
Μέ
λλα λόγια, νάδοχος πρέπει νά εναι συνειδητό μέλος τς κκλησίας, νθρωπος μέ ζωντανή πίστη καί συνεπ χριστιανική ζωή.
νάδοχος πολύ νωρίς θεωρήθηκε ς πνευματικός πατέρας τοναδεκτο τς ναδεκτς. Γι ατό -λόγω τς πνευματικς ατς συγγένειας-, δέν μπορον νά συνάψουν γάμο. Γάμος πίσης δέν μπορε νά γίνει μεταξύ παιδιν πού χουν τόν διο νάδοχο πειδή θεωρονται πνευματικά δέλφια.

Τ Ο   Ο Ν Ο Μ Α

Κατά τήν ρχαία τάξη τς κκλησίας μας, τό νομα δίδεται στό παιδί τήν γδοη μέρα πό τή γέννησή του. Στό Εχολόγιο πάρχει εδική κολουθία. Στίς μέρες μας νοματοδοσία χει συνδεθεθιμικά μέ τό βάπτισμα. Πρέπει παραίτητα νά εναι νομα χριστιανικό γιά νά χει τό παιδί προστάτη του τόν γιο τοποίου φέρει τό νομα. Γιά λόγους στορικς συνέχειας, Ἐκκλησία δέχτηκε νά δίνονται καί νόματα πό τήν ρχαιότητα. λλα μως νόματα δέν πρέπει νά δίνονται.
Τό
νομα εναι δηλωτικό το προσώπου καί να πρόσωπο χει ...να νομα! πιμονή κάποιων γονέων νά θέλουν νά δώσουν στό παιδί τους δύο καί τρία νόματα εναι αθαίρετη. Ξεκινπό μικροσυναισθηματισμούς γιά νά κανοποιήσουν τούς παποδες καί τίς γιαγιάδες. λλοι, νταξαν τό παιδί τους κατά τήν κύηση σέ ναν γιο, τήν ρα τς βάπτισης θέλουν νά δώσουν καί δεύτερο νομα, πράγμα πού θετε τό τάξιμό τους.            
τσι, καταλήγουμε νά φωνάζουμε τό παιδί χι μέ τό νομά του λλά μέ να ποκοριστικό πού προέρχεται πό τήν κακοποιημένη σύντμηση τονός τή σύνθεση τν περισσοτέρων νομάτων.            
Τό
νομα το παιδιο σας εναι προορισμένο γιά τήν αωνιότητα καί ατή προοπτική το προσδίδει ερότητα. ς χριστιανοί φείλουμε νά σεβόμαστε τήν παράδοση τς κκλησίας μας καί νά μήν κάνουμε το κεφαλιο μας.

Ο   Σ Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Ο Υ   Ν Α Ο Υ

     Ὁ ναός μας εναι τόπος ερός, φιερωμένος στή λατρεία το Θεο. Γι ατό σεβόμαστε τήν ερότητα καί τήν ασθητική το ναο. Καμιά εξεζητημένη «διακοσμητική» πέμβαση δέν εναι πιτρεπτή στήν γία κολυμβήθρα, τόν διάδρομο το ναο, τόν πρόναο καί γενικά τόν σωτερικό τόν ξωτερικό χρο το ναο. Μπορετε νά βάλετε μία δύο νθοστλες στόν σολέα. Τίποτε λλο!            
λα τά λλα πού «πρέπει»(;) νά γοράσετε, χρησιμοποιστε τα στόν χρο πού θά παραθέσετε τό γεμα στούς καλεσμένους καί συγγενες σας, χι μως στόν ναό! Θυμηθετε τι μόνη φορά κατά τήν ποία Κύριος πέδειξε ερή γανάκτηση ταν ταν διαπίστωσε τή βεβήλωση το ναο!
Τό
διο σχύει γιά τίς φωτογραφήσεις καί τά βίντεο τά ποα πιτρέπονται κατ οκονομίαν τν ρα το Μυστηρίου. μως οπαγγελματίες ορασιτέχνες φωτογράφοι καί λπτες πρέπει νά νεργον μέ διακριτικότητα, μέ σεβασμό πρός τό τελούμενο μυστήριο, χωρίς νά νοχλον καί χωρίς νά μεταβάλλουν τόν ερό Ναό σέ στούντιο.

Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α   Μ Α Σ   Σ Τ Ο   Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

     Συχνά γινόμαστε μάρτυρες παράδεκτης συμπεριφορς στόν ναό κατά τήν τέλεση μις βάπτισης. ρθαμε μέ τή θέλησή μας γιά να δικό μας νθρωπο· γιά νά προσευχηθομε στόν Θεό νά στείλει τή χάρη του. Καί ντί τς προσευχς ατό πού παρατηρομε εναι θόρυβος, ο συζητήσεις, νδυματολογικός σχολιασμός, διαφορία, οσκοπες μετακινήσεις.
ν ζούσαμε ραγε στήν ποχή το Κυρίου καί μς προσκαλοσε νά παραβρεθομε στή βάπτισή Του στόν ορδάνη, κεπου κανε ασθητή τήν παρουσία της γία Τριάδα, μέ τί εδους μφάνιση θά πηγαίναμε καί μέ ποιό τρόπο θά στεκόμασταν καί πς θά συμμετείχαμε; Καί στή βάπτιση το παιδιο σας μως θά παναληφθε τό διο συγκλονιστικό γεγονός! Στό νομα τς γίας Τριάδας βαπτίζεται! Τό γιο Πνεμα παρίσταται οράτως. κενο νεργε τήν πνευματική ναγέννηση το βρέφους.
ερός Ναός δέν εναι τόπος πίδειξης λλά πικοινωνίας μέ τόν Θεό. ματαιοδοξία, χλιδή, ξεζητημένη ως καί προκλητική νδυμασία δέν συμβιβάζονται μέ τή χριστιανική μας διότητα καί προκαλον τήν ργ το Θεο! λλωστε ποτελε σχμα ξύμωρο νά ρχόμαστε στόν ναό γιά νά βαφτίσουμε τό παιδί μας, πού σημαίνει νά ντυθε «νδυμα φθαρσίας», καί τήν δια στιγμή μες μέ τή δική μας «νδυμασία» καί συμπεριφορά ν προσβάλλουμε τήν ερότητα το μυστηρίου καί νά προβάλλουμε τήν πνευματική γύμνια τς ψυχς μας!

Μ Ε Τ Α   Τ Η   Β Α Π Τ Ι Σ Η

πόλουση. Τό νερό τς κολυμβήθρας εναι γιασμένο. Γι ατό καί δέν καταλήγει στήν ποχέτευση λλά στό χωνευτήρι το ναο. Τό διο πρέπει νά γίνει καί μέ τά νερά πό τό πρτο μπάνιο το παιδιο σας μετά τρες μέρες, καθώς καί τά πρώτα νερά πό τό πλύσιμο τν ρούχων του τά ποα θά πλύνετε σέ μιά μικρή λεκάνη.        
ν πρακτικά δέν μπορετε νά τά φέρετε στό χωνευτήρι το ναο, τουλάχιστον δειάστε τα στόν κπο γιά νά πορροφηθον στό δαφος. Βλέπετε ελάβεια χωρίς νά κπίπτει σέ τυπολατρία, γνωρίζει νά προσέχει καί τίς λεπτομέρειες.  
θεία κοινωνία. Κανονικά το νεοβάπτιστο την πρώτη Θεία κοινωνία πρέπει να λάβει ἀμέσως μετά το Βάπτισμα. Τά νήπια καί τά μικρά παιδιά, βαπτισμένα καί μυρωμένα, χουν νάγκη τή συχνή Θεία Κοινωνία καί χι μόνο «τίς τρες πόμενες Κυριακές» μετά τή βάπτισή τους. ταν τά φέρνετε τακτικά στόν ναό γιά νά κοινωνον τούς προσφέρετε πό τήν τρυφερή ατή λικία τήν οράνια τροφή τς ψυχς. Χαριτώνονται. Τό σμα καί τό αμα το Χριστο τά φυλάσσει πό κάθε κακό. πίσης μαθαίνουν νά ζον ς παιδιά το Θεο, συνηθίζουν καί δέν φοβονται οτε ντιδρον, πως συμβαίνει μέ κάποια παιδιά πού ο μητέρες τά φέρνουν σπάνια γιά νά κοινωνήσουν.         
κατήχηση. ζωή προέρχεται μόνο πό ζωή. Ατό σχύει χι μόνο γιά τή βιολογία, λλά καί γιά τήν πίστη. Τή δική σας βιωματική πίστη καλεστε νά μεταδώσετε στό παιδί σας καί νά τήν αξήσετε.    
Μέσα σ
να χαρούμενο κλίμα μπιστοσύνης καί λευθερίας, θά τό μάθετε νά κάνει τόν σταυρό του, νά ψελλίζει τίς πρτες προσευχές του, θά το διαβάζετε μορφες διδακτικές βιβλικές στορίες, θά βιώσει μαζί σας τόν κκλησιασμό, τή λειτουργική κα μυστηριακή ζωή, τό μυστήριο τς πίστεως!
ργότερα θά συνδέσετε τό παιδί σας μέ τήν κκλησιαστική κατήχηση τς νορίας σας καί θά πιμεληθετε τή συμμετοχή του στίς κατηχητικές συνάξεις τς νορίας σας. Εναι χρος που μέ τήν κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, θά θωρακιστε πνευματικά τό παιδί σας καί θά γνωρίσει τίς λήθειες τς χριστιανικς πίστεώς μας. σύνδεσή του, πίσης, μέ να καλό πνευματικό Πατέρα θά τό βοηθήσει νά ποκτήσει μιά γιή καί σορροπημένη προσωπικότητα. Νά γίνει νας νθρωπος το Θεο, νας ληθινός νθρωπος το Πνεύματος.          
ν σέ κάποια πλα ατά νιώθετε πώς στερετε, φροντίδα σας γιά τή χριστιανική νατροφή το παιδιο σας σς δίνει τήν εκαιρία νά καταρτιστετε καί σες πνευματικά. ξιοποιεστε τό μοναδικό προνόμιο πού χετε ς γονες νά ξαναγίνετε παιδιά μαζί μέ τά παιδιά σας καί νά μεγαλώσετε μαζί τους χοντας τήν ριμότητα τν μεγάλων. διαπαιδαγώγηση το παιδιο σας κατά τό θέλημα το Θεο θά γίνει μορφότερη καί ερότερη καθημερινή σας λειτουργία.
νομαστική ορτή. Ορθόδοξοι θα μπορούσαμε να γιορτάζουμε τή βιολογική γέννησή μας στά γενέθλια, λλά και τήν πνευματική ναγέννησή μας πού γινε στή βάπτισή μας μέ τήν νομαστική μας γιορτή. Τά γενέθλια εναι συνδεδεμένα μέ τόν χρόνο καί τή φθορά, ν γιορτή εναι συνδεδεμένη μέ τό νομα τογίου πού νίκησε τόν χρόνο καί τή φθορ καί ζε στήν αωνιότητα. τσι μέ τή γιορτή μας τήν προγευόμαστε κι μες. νομαστική γιορτή κόμη δέν εναι τομική μας πόθεση πως τά γενέθλια, λλά κκλησιαστικό γεγονός, γιατί τήν δια μέρα γιορτάζουν μαζί μας καί πολλοί λλοι πιστοί, δελφοί μας, ποχουν τδιο νομα μμς· γιορτάζει λόκληρη κκλησία.     
          

γαπητοί γονες,

       μέ ατές τίς πισημάνσεις σς προτρέπω καί σς νθαρρύνω
• Νά κατανοήσετε τήν πνευματική διάσταση το
μυστηρίου το Βαπτίσματος. βάπτιση το παιδιο μας εναι μυστήριο τς πίστεως· πράξη ερή τς κκλησίας καί χι κοινωνικό γεγονός. Νά σεβασθετε τήν ερότητα τς ρας καί νά συμμετάσχετε πως ταιριάζει σέ συνειδητούς πιστούς.
• Τό μυστήριο τελε
ται πως μακραίωνη καί ελογημένη παράδοση τς κκλησίας καθορίζει. Καί στά οσιώδη καί στά δευτερεύοντα. χι πως μες νομίζουμε σφαλμένα θέλουμε πό διοτροπία παιτομε μέ κίνητρο τήν κοσμικότητα.         
λόψυχα σς εχομαι βάπτιση το παιδιο σας νά ποτελέσει γιά σς καί τούς καλεσμένους σας μιά ελογημένη εκαιρία ψυχικς νάτασης, θερμς προσευχς, οσιαστικς συμμετοχς στήν πνευματική ναγέννηση το παιδιο σας!

†Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Ζαγόρας

Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου Κάσου,

ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀπερίου Καρπάθου

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ